Jobba fackligt

Här har vi börjat samla en mängd tips som du som förtroendevald kan ha nytta av i ditt fackliga arbete. Det handlar bland annat om vad några av de vanligaste uppdragen innebär, vad man ska tänka på i en styrelse och förstås om det allra viktigaste – att företräda medlemmarna

Vi kommer att fylla på här med fler tips och uppslag, det fackliga uppdraget kan rymma väldigt många olika uppgifter.

Tanken är inte att varje förtroendevald i Seko ska göra exakt som det står här. Däremot hoppas vi att alla kan hitta något som de har nytta av i sitt fackliga arbete.

Uppdaterad: