Väg- och banavtalet

Väg- och banavtalet är tecknat mellan Seko och Sveriges Byggindustrier (BI). Det omfattar omkring 12.500 medlemmar. Nuvarande avtal gäller mellan 1 maj 2016 och 30 april 2017. 

Uppdaterad: