Avtal

Seko förhandlar med fyra olika motparter inom väg -och banområdet. Det betyder att flera olika kollektivavtal är tecknade.

Fyra motparter 

Inom bransch väg och ban förhandlar Seko med fyra olika arbetsgivarorganisationer. Här kan du ladda ner de kollektivavtal som är tecknade med var och en av dessa motparter.

Sveriges Byggindustrier (Bi) – Väg- och banavtalet             
Maskinentreprenörerna (ME) – Maskinföraravtalet 2014-2016        Arbetsgivarverket (AV) – Avtal inom Trafikverket                                            Almega – Järnvägsintrastrukturavtal 2013-2016Götakanal, Dalslands kanal


Nedan finns ytterligare information om centrala avtal. För att få information om lokala avtal i företag vänd dig till förtroendemännen i företagen eller lokalombudsman i din region.

Väg- och banavtalet 

Väg- och banavtalet 2014-2016

Särtryck 2015-04-01 till Väg- och Banavtalet

Väg- och banavtalet, engelsk version 2014-2016

Road and rail agreement 2014-2014

Fickavtal Väg- och ban 2013-2016

Nyheter i Väg- och banavtalet 2013-2016

PPT information om väg- och banavtalet 2013-2016

Utvecklingsavtal i Byggindustrin 

Kort information om Väg- och Banavtalet på andra språk kan beställs eller laddas ner från Sekos trycksaksbutik. Kort informationen finns på följande språk: Svenska, Engelska, Finska, Serbiska, Polska, Ryska, Ukrainska, Tyska, Tjeckiska och Spanska

 

Övriga avtal som gäller för bransch Järnvägsinfrastruktur är:

 

Bemanningsavtalet

Jobbar man som bemanningsanställd och är utbokad/uthyrd till arbetsplats inom Sekos organisationsområde, tillämpas för den anställde det tillämpliga riksavtal avseende löner och allmänna anställningsvillkor för det aktuella arbetet hos kunden/inhyrande företaget.

Bemanningsavtalet gäller för de som är anställda på företag anslutna till Almega Bemanningsföretagen samt hängavtal på detta avtal och är tecknat av alla LO-förbunden. Aktuellt bemanningsavtal och information om inkopplade företag, förbundens kontaktpersoner med mera finns på LOs hemsida.

Mer information

Har du frågor, tveka inte att ta kontakt med oss.
Seko Direkt - gällande avtalsfrågor. Tel: 0770-457 900 sekodirekt@seko.se
Seko i din region - om ditt medlemskap, till exempel din medlemsavgift.

 

 

 

Uppdaterad: