Tidning

Seko SJs tidning "Seko SJ Nytt" är en tidning för Seko-medlemmar på SJ AB. Den publiceras av Sekos förhandlingsorganisation på SJ AB.

 

Ladda ned bläddringsbar Webbtidning nr 3 2014 eller i PDF-format

Ladda ned bläddringsbar Webbtidning nr 2 2014 eller i PDF-format

Ladda ned bläddringsbar Webbtidning nr 1 2014 eller i PDF-format

 

Uppdaterad: