Representantskap

Högsta beslutande organ i Seko SJ är representantskapet.

Ledamöter i representantskapet är utsedda i särskilda valkretsar som består av samtliga klubbar. Representantskapet sammanträder minst två gånger om året. På höstens sammanträde fastställs budget, aktivitetsplan och på våren genomförs val samt godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomiskt bokslut.

Seko SJs verksamhet leds av en styrelse som är vald av representantskapet. Ledamöter utsedda av styrelsen möter arbetsgivaren på bolagsnivå.

Det finns för närvarande 9 lokala klubbar inom Seko Förhandlingsorganisation SJ.

Representantskapsledamöter 2016 

Lena Aldenmark

Klubb SJ Syd

Christian Lilliehöök

Klubb SJ Väst

Lotta Tväråna

Klubb SJ Väst

Martin Alnebring

Klubb Järnväg Hallsberg

Thomas Berggren

Klubb Östergötland

Sara Wirén

Klubb Mälartåg

Anders Arnesson

Klubb Lokförarna Stockholm

Elias Cataño

Klubb SJ Trafik Stockholm

Helena Henriksdotter

Klubb SJ Trafik Stockholm

Christer Lackström

Klubb Västernorrland

Bert Persson

Klubb SJ Östersund

Erik Johannesson

Styrelsen

Stefan Zetterlund

Styrelsen

Anna Hagberg

Styrelsen

Anders Hedlund

Styrelsen

Johanna Kihlman

Styrelsen

Louise Reichenberg

Styrelsen

Henrik Sverin

Styrelsen

Uppdaterad: