Seko har tecknat ett nytt centralt avtal för spårtrafikbranschen

Seko har idag, med motparten Almega, tecknat ett nytt avtal för omkring 10.000 medlemmar inom spårtrafikbranschen.


Avtalet som sträcker sig över 13 månader innehåller bland annat:
• Löneutrymme med 2,38 procent, individgaranti på 240 kronor.


• Sekos förslag angående försäkring vid "Loss of License" ska kostnadsberäknas och förslag till finansiering finnas på plats 31 januari 2017.


• Bemannings-, deltids-, och arvodistråd införs i samtliga företag för att säkerställa heltidsanställningar.


• Skärpt regelverk för arbetstagarnas integritet när arbetsgivaren inför drogtester, kamera och gps-övervakning.


• Parterna skall utvärdera konsekvenserna av den så kallade "Tycodomen" för avtalsområdet. Domen innebär att restid skall betraktas som arbetstid under vissa förutsättningar.


– Det har varit mycket hårda förhandlingar men till slut lyckades vi hitta lösningar i våra viktigaste frågor, säger Sekos ombudsman P-O Fällman.
Inom avtalsområdet Spårtrafik finns cirka 10 000 medlemmar som är anställda vid bland annat SJ, Arriva och Green Cargo. De vanligaste yrkesgrupperna inom avtalet är lokförare, tågvärdar, biljettkontrollanter, reparatörer och städare.
(Ovanstående text är hämtad från seko.se)


Vi återkommer till Avtal 2016 när de lokala förhandlingarna startar på Green Cargo.

Publicerad:
Uppdaterad: