Medlemsinformation vecka 48

Brott mot över- och mertidsreglerna

Publicerad:

Seko Posten har drivit flera tvister centralt om brott mot kollektivavtalet avseende över- och mertidsreglerna. Tvisteförhandlingar påkallades då arbetsgivaren lokalt på fem arbetsplatser gått över just över- och mertidstaket, det gällde tre brevbärarkontor, en brevterminal samt en skåpbils-dip.

Taket, det vill säga hur många timmar du får arbeta, är för närvarande 175 timmar mertid respektive 200 timmar övertid under ett år. Från och med den 1 januari sker förändringar i dessa regler, som ett resultat av 2017 års avtalsrörelse. Nästa år blir taket för mertid 160 timmar, för övertid 210 timmar samt 265 timmar sammanlagt.

Tvisteförhandlingen avslutades i enighet och arbetsgivaren fick betala totalt
100 732 kr i skadestånd. För de personer som gick över mertidstaket blev vi i förhandlingen överens om att dessa medlemmar får rätt ersättning i form av övertidsersättning.

 

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Seko Posten har fått en del frågor efter årets avtalsrörelse om ersättningen för sjukvård och läkemedel fortfarande finns kvar i vårt kollektivavtal.

- Det gör den i allra högsta grad, säger Ulrika Nilsson, ledamot i Seko Postens styrelse. Det du behöver göra när du varit hos läkaren eller hämtat ut medicinen är att lämna in kvittot till din chef.

Ersättning för läkarvård är högst 95 kronor, för annan sjukvårdande behandling högst 55 kronor. Blir du inlagd på sjukhus är ersättningen 70 kronor per vårddygn. Kostnader för läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd ersätts av arbetsgivaren.

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten