Nomineringar till Sektion Västs styrelse

På årsmötet den 10 februari ska vi välja in personer till styrelsen. Det har än så länge kommit in en del nomineringar, så det betyder omröstning om vilka som ska väljas in till styrelsen. Alla medlemmar har rösträtt på mötet och inflytande över den fackliga verksamheten.

Publicerad:

Val till styrelsen:

Val av ordförande tillika ledamot på två år.
Nominerade: Mysan Hagman (418), Daniel Dellenmark (433)

Val av två ledamöter på två år.
Nominerade: Daniel Dellenmark (433), Helge Alvstam (414), Anders Nord (416), Kajsa Grahn (418), Stéphanie Nilsson (414), Jimmy Janzon (408)

Eventuellt fyllnadsval av ledamot på ett år.
Nominerade: Daniel Dellenmark (433), Helge Alvstam (414), Anders Nord (416), Kajsa Grahn (418), Stéphanie Nilsson (414), Jimmy Janzon (408)

Val av två ersättare på ett år.
Nominerade: Daniel Dellenmark (433), Helge Alvstam (414), Anders Nord (416), Camilla Åhman (442), Kajsa Grahn (418), Stéphanie Nilsson (414), Jimmy Janzon (408)

Val av ett huvudskyddsombud på två år.
Nominerade: Ia Björdén (408) Anders Nord (416) Kajsa Grahn (418), Josefine Rikkinen (433)

Val av huvudskyddsombud på ett år.
Nominerade: Ia Björdén (408) Anders Nord (416) Kajsa Grahn (418), Josefine Rikkinen (433)

Presentation av de nominerade

Mysan Hagman:

Mitt namn är Mysan Hagman och jag har blivit nominerad till platsen som ordförande.

Har varit inom företaget i 12 år och mitt cmc är 418 Biskopsgården. Jag har varit fackligt aktiv i ca två år, inom sektionen är jag idag vice ordförande med förhandlingsansvar för Väst 1 och sitter med i Nationella klubben där jag är jämställdhets och integrationsansvarig samt har ett förhandlingsansvar även där.

Har relativt snabbt fått mycket ansvar vilket jag känner har fått mej att växa mycket, och jag känner att vi verkligen kan förändra saker bara vi är engagerade och arbetar tillsammans.

Är en av fyra personer som sitter med i Seko västs jämställdhetskommité som anordnar träffar för alla jämställdhetsansvariga inom Seko Väst varje år.
Jämställdhet, jämlikhet och solidaritet är ord som betyder mycket för mej.

På fritiden klappar jag katter och läser böcker, lagar mat som jag sen äter och ha långa samtal om intressanta ämnen.

Jag tror att för att förändra samhället så måste vi vara den förändringen själva. Vi måste agera och leva efter vad vi tror på.
För att citera Rage against the Machine: "It has to start somewhere, it has to start sometime. What better place than here, what better time than now?"

Daniel Dellenmark

Jag nominerar mig själv till ordförande, ledamot eller ersättare. Jag är 35 år, bor i Partille, arbetar på cmc 433, Partille. Intresset för fackliga frågor har alltid varit stort och har suttit i sektionen sen 2009. Att ständigt göra det bättre på jobbet har varit mitt kall. Eftersom vi tillbringar stora delen av vår vakna tid på arbetet så är det viktigt att ha en bra arbetsmiljö och visst har det blivit bättre sen man började hösten 2003.

Jag har tidigare suttit i Nationella klubben - Seko Bring Citymail, varit ordförande i sektionen och har senaste åren även varit aktiv i regionen Seko Väst där jag arbetat med Jämställdhet och Information genom nyhetsbrev och hemsida. Men har alltid funnits till hands vid frågor i sektionen. Känner mig peppad igen att ta mig an ordförandeskapet i sektionen igen.

En annan sak som jag varit med och drivit igenom senaste året har varit att införa den digitala rapporten för skyddsombud istället för pappersrapporten vilket har underlättat för alla parter.

På fritiden är jag aktiv i Hyresgästföreningen, har politiskt uppdrag i utbildningsnämnden i Partille Kommun , sänder radio med facklig/politisk tema med LO Partille. Resten av tiden går till familjen och serier.

Helge Alvstam

Jag heter Helge, är 32 år och arbetar på cmc 414. Jag har arbetat i företaget sedan våren 2008. Jag har varit invald i Sektion Väst sedan 2014 och har främst varit aktiv i medlemsvärvning och medlemsrekryteringsfrågor. Min ambition om jag blir invald är att fortsätta verka för en högre organiseringsgrad inom sektionens enheter, samt fortsätta verka för att enhetsbaserade kontaktombud utgör basen för medlemsvärvning.

Kajsa Grahn

Jag heter Kajsa Grahn och jobbar på cmc 418. Jag kan bäst beskrivas som en ganska nördig tant, som spenderar största delen min fritid med olika sy- och stickprojekt med en sience fictionbok i lurarna. Anledningen att jag vill engagera mig mer i facket är att jag tycker att alla alltid ska kunna känna sig trygga på säkra på sin arbetsplats och så länge det inte är så så måste vi kämpa för att förändra det.

Stéphanie Nilsson

Jag heter Stéphanie jag har jobbat i företaget i två år på cmc 414 där jag även är skyddsombud. Lite kort om mig så gillar jag att vara ute i naturen, vandring eller skidor och helst med en hundkompis eller två i sällskap. Spenderar också mycket tid på soffan med min katt i knät. Jag tycker det är viktigt att alla får göra sin röst hörd även de som inte har någon och jag bryr mig mycket djurrätt och hållbar utveckling. Det fackliga arbetet lockar mig därför också för att kunna hjälpa till att påverka rättvisa villkor och en bättre arbetsmiljö inom företaget.

Josefine Rikkinen

Jag skulle vilja nominera mig själv till en av HSO platserna. Jag har varit skyddsombud på 433 i nästan 10år tror jag. Jag är utbildad till personalvetare. Jag har precis läst en psykosocial arbetsmiljö kurs på Umeå universitet. Jag läser även nu två kurser ena på Högskolan Väst-Arbetsledning och den andra på Göteborgs universitet- Arbetslivets pedagogik. Jag värnar och tycker att arbetsmiljön är viktigt för att man ska trivas och vill att alla ska känna att de trivs på sin arbetsplats vilket jag vet många inte gör på sina kontor ute i våra regioner. Vilket jag skulle kämpa för att få våra kollegor att må bra och trivas.

Ia Björdén

Jag heter Ia Björdén och är nominerad till Huvudskyddsombudsmandaten.

Bakom mig har jag 4 år inom utdelning och jag arbetar sedan 10 år tillbaka på Terminal 408 i Mölndal där jag också är lokalt skyddsombud. Jag är ledamot i sektionen på ett 2-årigt mandat och har sedan drygt ett halvår tillbaka haft ett tillfälligt mandat som HSO för väst 2. För mig är inomhus- och utemiljön likväl som den psykosociala arbetsmiljön av stor vikt och något jag lägger mycket fokus på. Om jag får medlemmarnas förtroende att få fortsätta arbeta som huvudskyddsombud kommer jag fokusera på att stärka våra lokala skyddsombud och finnas där för dem i deras arbete ute på enheterna. Jag vill även utveckla HSO rollen inom sektionen samt arbeta med att bibehålla en god samverkan mellan skyddssidan och arbetsgivaren.

Jimmy Janzon

Jag heter Jimmy Janzon och har sedan 1,5 år jobbat på 417 men nyligen bytt till Terminal 408. Jag vill engagera mig i styrelsen och jobba emot orättvisor och bättra det för alla hårt arbetande kamrater. En kamp för bättre villkor och rättvisa där det behövs helt enkelt!

Uppdaterad: