Citymail får nya ägare

Under 2017 och 2018 har Posten Norge förhandlat med bolaget Allegra och har nu enats om en försäljning av Citymail.

Publicerad:

Affären innebär att Citymail får nya ägare. Ny ägare blir ett holdingbolag rådgivet av tyska investmentbolaget Allegra, som arbetar med förvärv av bolag med stora utmaningar. För Sekos medlemmar i bolaget innebär försäljningen ingen förändring i villkor och anställning. Citymail är alltjämt arbetsgivare, man behåller samma organisationsnummer och alla sina skyldigheter gentemot sina anställda.

Mattias Holmén, ordförande, kommenterar:
"Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete och en lika god dialog med dom nya ägarna som vi haft med dom förra. Förhoppningsvis blir det här den injektion bolaget behöver för att vända våra negativa siffror och överleva på sikt. Vi passar också på att tacka Posten Norge för ett gott samarbete under åren."

Ytterligare info för anställda i Bring Citymail Stockholm KB

I samband med affären mellan Posten Norge och Allegra kommer bolaget till viss del att förändras, detta i Stockholm. Det som tidigare varit Bring Citymail Stockholm KB övergår till Bring Citymail Sweden AB, det vill säga resten av bolaget. All dagverksamhet återgår till Swedenbolaget medan nattverksamheten (tidningsdistribution) fortsatt kommer att drivas i Premos regi.

Eddie Lövholm, Förhandlingsansvarig:
"Formellt är det så kallad övergång av verksamhet, det vill säga att befintlig verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan. Detta eftersom att Bring Citymail Sweden AB har ett annat organisationsnummer än Bring Citymail Stockholm KB. Kortfattat innebär det att den anställde är garanterad samma villkor hos den nya arbetsgivaren. Men allt det här är egentligen bara formalia. Det blir ingen faktiskt skillnad för den enskilde. Det man ska se upp med, dock, är att om man motsätter personligen sig övergången till Swedenbolaget är risken överhängande att man sägs upp på grund av arbetsbrist. Detta för att Stockholmsbolaget formellt inte kommer att ha någon verksamhet kvar."

Uppdaterad: