Företaget vägrar teckna kollektivavtal

I frågan om lunchrast och paus i arbetet under drägliga förhållanden samt att kunna gå på toaletten under arbetsdagen, fortsätter Seko Bring Citymail att hävda våra medlemmars rätt.

Publicerad:

I frågan om lunchrast och paus i arbetet under drägliga förhållanden samt att kunna gå på toaletten under arbetsdagen, fortsätter Seko Bring Citymail att hävda våra medlemmars rätt.

Just nu befinner sig frågan hos Förvaltningsrätten, dit företaget valde att över-klaga arbetsmiljöverkets vitesförläggande.

Seko Bring Citymail har dock inte upphört att agera i frågan. Vi anser att en framkomlig väg är att Seko och Bring Citymail sätter sig ner och tecknar ett kollektivavtal om vad som ska gälla. På så sätt kan medlemmarna garanteras en rimlig lösning på problemet.

Vi har nu träffat företaget för att diskutera den här lösningen men företaget vägrar teckna kollektivavtal. Vår arbetsgivare har inte visat något intresse av garantier i anpassningen av verksamheten efter verkligheten och upprättandet av rimliga arbetsvillkor för de anställda som är drabbade. Trots att många vittnat om problemets omfattning verkar företaget inte vilja erkänna att detta är ett akut arbetsmiljöproblem.

Seko Bring Citymail fortsätter driva våra krav i frågan, om kollektivavtal gällande rast, paus och toa. Detta är helt klart något som kan bli aktuellt i stundande avtalsförhandlingar. Frågan drar ut på tiden men vi ger oss inte.

/Seko Bring Citymail

Uppdaterad: