Nytt kollektivavtal klart på Bring Citymail

-Måltidsersättning
-Låglönesatsning
-Tydligare tillämpning av behovsanställningen
-ATF till fler

Publicerad:

Avtalet gäller i tre år från den 1 augusti 2017. Bland annat har man enats om att införa måltidsersättning, ett nytt i-lönesystem och att fler personer skall omfattas av ATF -trappan.

Ordförande Eddie Lövholm Eriksson:
"Ett bra avtal som innehåller mycket. I vissa fall har vi uppnått exakt det vi ville, som med måltidsersättningen, medan vi i vissa fall har tagit nödvändiga steg mot vårt slutmål, exempelvis med förändringarna i behovsanställningen.
Det har varit ovanligt lösningsorienterade förhandlingar med företaget, måste jag säga. Det märks verkligen att vi blir fler medlemmar i Seko."

DETTA FICK SEKO

Måltidsersättning
I det nya avtalet har det skrivits in en huvudregel, vilken säger att arbetstagare ska beredas möjlighet att återgå till sin arbetsplats för att där påbörja och avsluta sin lunchrast. Avvikelse från huvudregeln får ske enbart om arbetstagaren erhåller måltidsersättning. Måltidsersättning utgår enligt Skatteverkets schablonvärde (90 kr per måltid 2017, justeras årligen) mot uppvisande av kvitto.

Ordförandekommentar:
Måltidsersättningen var otroligt viktig för oss i årets avtalsförhandlingar. Sedan juli 2016 har många medlemmar fått betala för att kunna äta lunch efter att företaget, för att spara pengar, plockade bort det policydokument som gav medarbetaren rätt till ersättning (lunchtraktamente). Situationen har varit fullständigt ohållbar.

Nu är ersättningen inte bara tillbaka – vi har den i ett kollektivavtal. Vi har dessutom infört en huvudregel som är viktig även för den som inte erhåller ersättningen. Det är återgång till kontoret för lunch som gäller. Och vi kommer då fan aldrig plocka bort någon måltidsersättning för att spara pengar åt företaget, det kan medlemmarna lita på!

Löneutrymme
Avtalsvärdet är 6,5 %, varav 0,4 procentenheter används till en extra pensionsavsättning för samtliga medarbetare (0,2 procentenheter år ett och 0,2 procentenheter år två). Avtalet innehåller även en låglönesatsning, vilket säger att alla med en lön på 24 000 kr eller mindre genererar mer till potten.

Krontalen för i-lön efter extra pensionsavsättning år ett och två är
2017: 480 kr Dock lägst 2%
2018: 490 kr Dock lägst 2%
2019: 525 kr Dock lägst 2,1%

Ny lönetrappa, månadslön vid heltid
Anställningstid (månader) 2017 2018 2019
0-12 mån 19 010 kr 19 500 kr 20 025 kr
23-24 mån 20 270 kr 20 760 kr 21 285 kr
24- mån 22 270 kr 22 760 kr 23 285 kr

Ordförandekommentar:

"Knät", som bestämmer om en medarbetare omfattas av låglönesatsningen och hur mycket extra man i så fall får, ligger kanske väl lågt för vår smak, men det känns viktigt att vi kan presentera lite extra. I runda slängar ger låglönesatsningen mellan 50 och 100 kronor mer per månad på en genomsnittsmedlems krontal. Men en låglönesatsning i kombination med extra pensionsavsättning är ju faktiskt fantastiskt för oss arbetare med relativt ung medelålder.

Friskvård enligt skatteverkets definitioner
Seko Bring Citymail har under våren i MBL-förhandling framfört krav på att Friskvårdsbidraget ska få användas till allt som faller inom ramen för Skatteverkets definitioner för friskvård. Så kommer det nu att bli. Bland annat kommer man nu att kunna använda bidraget för massage, vilket många medlemmar efterfrågat. För fullständig info och lista över godkänd Friskvård, se Skatteverkets hemsida.

Ordförandekommentar:
En gammal fråga som äntligen är löst. Nu kan vi använda våra friskvårdspengar till det dom är avsedda för – Friskvård! – och inte till det företaget tycker att vi ska göra.

Nytt steg i ATF-trappan

I det nya avtalet får medlemmar arbetstidsförkortningstimmar redan efter 24 månaders anställningstid.

Ny ATF – trappa:
24 månaders anställningstid: 5 timmar/år
36 mån: 9 timmar/år
60 mån: 16 timmar/år
84 mån: 24 timmar/år
120 mån: 40 timmar/år

Ordförandekommentar:
Det känns toppen att vi fortsätter bygga på trappan med timmar. Tillvaron är tung och slitsam som brevbärare. Genom att samla på sig ledig tid som kan tas ut i samband med semester, veckoslut eller egentligen när som helst, skaffar vi oss inte bara bättre förutsättningar till ett drägligt liv, utan också förutsättningar att hålla ett helt yrkesliv.

Kortare allmänna tidsgränser för behovsanställda och enklare att kräva tryggare anställning

Lagen säger att allmän visstidsanställning får träffas i 24 månader. Avtal om behovsanställning (som är en allmän visstidsanställning) fick enligt det gamla avtalet träffas i 20 månader. Nu går vi ner till 18 månader. Det här betyder i praktiken att en behovsanställd snabbare erbjuds en tillsvidareanställning, en förbättring med ett halvår jämfört med lagen.

Parterna har också förtydligat i avtalet att Behovsanställningen inte ska användas för att täcka ett stadigvarande behov av arbetskraft, utan när behov uppstår av olika anledningar (exempel på anledningar finns också i avtalet sen tidigare).

Ordförandekommentar:
Vi har sänkt dom allmänna tidsgränserna, vilket är jättebra. Men den stora segern här finns i förtydligandet om när behovsanställningen överhuvudtaget får användas. Vi vet att många med anställningen utnyttjas, det är snarare regel än undantag att man har ett gäng behovsanställda som man toppar bemanningen med varje dag. Utan dom personerna så faller planeringen. Nu har vi förhandlat fram ett verktyg för att verkligen kunna sätta stopp för en sådan tillämpning. Där stadigvarande behov finns ska vi ha trygga anställningar – behovsanställningen ska användas vid oförutsedda händelser, såsom sjukdom eller plötsliga volymtoppar och inte för att toppa upp en kass planering.

Ny hantering av i-löneprocessen

Seko Bring Citymail har enats med företaget om ett nytt system för lönesättningen av personer med i-lön. Målsättningen, att sköta lönebildningen lokalt, har delvis uppnåtts. Lokal chef och medarbetare måste ha större inflytande över lönesättningen än man har haft tidigare.

Hädanefter kommer i-lönepotten att delas upp per region/terminal och lönerna kommer att sättas inom dessa ramar. Detta för att motverka godtycke där man tidigare jämförde terminalarbetare i Stockholm med brevbärare i Malmö. Förändringen i avtalet är att vi nu skrivit in att närmsta chef också är lönesättande chef.

Ordförandekommentar:
Vi kanske inte är i mål fullständigt med i-lönerna, men nu har vi tagit ett stort kliv på vägen mot en bättre lönesättning. Jag vet att det här efterfrågats av såväl medarbetare som chefer.

DETTA FICK FÖRETAGET

Möjlighet för företaget att anlita behovsanställda för två timmar mellan 06:00-10:00
Ett av företagets yrkanden vi kunde möta var detta, just för att få igenom ovan nämnda förbättringar för behovsanställda. Ett arbetspass på två timmar måste enligt det nya avtalet rymmas i sin helhet mellan 06:00-10:00. Det betyder att man måste påbörja arbetspasset senast 08:00 för att regeln skall vara tillämplig.

Ordförandekommentar:
Här kände vi att vi kunde gå företaget till mötes litegrann. Givet dom nya förbättringarna blir det i praktiken väldigt svårt att systematiskt utnyttja en tvåtimmars-regel, vilket var en av våra farhågor. Så vi täppte igen på andra sidan och kände att detta var ett schysst byte.

"Övertidskvarten"

Ett problem som diskuterades i förhandlingen var dom få övertidsminuterna som kan uppstå exempelvis vid köbildning till RompA-terminalen i slutet av arbetsdagen eller om arbetstagare byter om innan utstämpling. För att lösa problemet, kommer hädanefter central skrivning om övertid att gälla, som säger att för övertid kortare än 15 minuter utgår ingen övertidsersättning.

OBS!
Detta betyder inte att din chef kan beordra dig att arbeta 14 min övertid för att slippa betala övertidsersättning. Det har varit en viktig fråga för Seko under förhandlingarna och vi har skrivit in i avtalet att chefen inte får beordra övertid under 15 min för att slippa betala övertidsersättning. Förändringen gäller endast övertid när klockan råkar ticka över några sekunder/minuter

OBS! 2

Om du jobbar 15 min övertid eller mer, kommer du att få övertidsersättning för hela perioden. Om man exempelvis arbetar 16 min övertid så får man 16 min övertidsersättning.

Övertid som understiger 15 min är fortsatt att betraktas som övertid och räknas av den totala summan av tillåtna timmar per år.

Ordförandekommentar:

Man måste ge någonting i avtalsförhandlingar för att få något. Det här kanske kan verka konstigt att gå med på, men vi har tittat väldigt noga på siffrorna för övertidskvarten och konstaterat att värdet är i princip obefintligt utslaget per medlem. Det är några minuter här och där, så det handlar max om några kronor per månad till och med under ett extremt övertidsår som 2016 var. En väldigt liten uppoffring, givet alla förbättringar vi förhandlade fram.

Hälsningar

Seko Bring Citymail

Uppdaterad: