Nyheter från Sektion Väst

Nyhetsbrev från Seko Bring Citymail Sektion Väst

Publicerad:

Avtalsrörelsen

Sekos arbete för att få till ett nytt kollektivavtal, med förbättringar av löner och villkor för medlemmarna, pågår för fullt. Seko Bring Citymail förhandlar med Bring Citymail om villkoren här på företaget. Seko förhandlar också med arbetsgivarorganisationen Almega om branschvillkoren.

I branschförhandlingarna vill Seko få till en låglönesatsning. Arbetsgivarna är stenhårda på att löneökningarna ska bestämmas i procent; med andra ord ska löneskillnaderna bli större och vi som tillhör en låglönebransch ska få ut mindre pengar än de som tjänar mycket mer. Vårt krav på en låglönesatsning innebär att vi kräver ett krontal som pro-centuellt på våra löner motsvarar mer än den procentsats som annars gäller. För oss på Bring Citymail där de flesta tjänar under 24 000 kr är detta oerhört viktigt.

I branschförhandlingarna är också rast och paus en viktig fråga. Det har blivit svårare, bland annat i den centraliserade verksamheten på Bring Citymail, att ta ut raster och pauser ordentligt. Seko vill få till en reglering av regler kring paus och rast, så att vår arbetsmiljö säkerställs.

I de lokala förhandlingarna ställer Seko Bring Citymail krav på måltidsersättning, stärkt skydd för trygga anställningar, utökad ATF.

Arbetsgivarnas krav handlar om ökad flexibilitet, otrygga anställningar och större orättvisa i lönerna.

Seko har hunnit sluta många avtal redan. På Telekom, Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur krävdes strejkvarsel för att få igenom viktiga krav – som låglönesatsning och större anställningstrygghet. I ett sådant läge måste vi vara välorganiserade, kampvilliga och hålla ihop på arbetsplatserna. Att vara medlem i Seko innebär att man ställer sig bakom arbetet för bättre löner och villkor.

 

Bring citymail sprängde övertidstaket 2016

Seko Bring Citymail har just avslutat en lokal förhandling gällande övertidsuttaget 2016. Seko har konstaterat att tiotalet anställda arbetat övertid som överskridit dom 200 timmar per anställd och kalenderår som finns reglerade i kollektivavtal. Överträdelsen upptäcktes av Seko vid en rutinkontroll.

Eddie Lövholm Eriksson, ordförande och förhandlingsansvarig, kommenterar:

"Det som hänt är faktiskt bedrövligt. Vi har påtalat övertidsproblematiken så många gånger under så lång tid, det har inte undgått en enda människa på företaget. Det har varit uppe för diskussion under 2015, 2016 och 2017 i samverkan med ledningsgruppen och i Bolagsstyrelsen, där representanter för såväl Seko som dom norska ägarna påtalat vikten att få ordning på övertidsproblematiken. Det är ju olika sorters överträdelser, men gemensamt för samtliga är att man saknat kontroll på övertidsuttaget, vilket är bedrövligt.

Det har skett överträdelser i olika delar av produktionen, det är inte isolerat till en arbetsplats. Det tyder på en pressad organisation. Det är också vansinne att det inte funnits kontrollfunktioner på plats som säkerställer att kollektivavtalet följs. Jag hoppas ledningen tar det här på stort allvar."

Bring Citymail ska för tvistens lösning betala ett skadestånd om 42 000 kr till Seko Bring Citymail för kollektivavtalsbrott.

Hälsningar,

Styrelsen - Seko Bring Citymail Sektion Väst

mail: sekovast@bringcitymail.com

Telefon: 0704203423

Uppdaterad: