Avtalsrörelsen 2017

Information från Seko Bring Citymail Sektion Väst om avtalskrav och medlemsmöten.

Publicerad:

2017 kommer handla mycket om avtalsrörelsen. Vårt nuvarande kollektivavtal sträcker sig till den 31 juli 2017. Det innebär att det ska ske förhandlingar om nya avtal och villkor mellan fack och arbetsgivare. Seko går in i förhandlingarna med ett mandat från er medlemmar att kräva förbättringar av löner och villkor.

Avtalsrörelser sker på många håll på arbetsmarknaden. Seko är ett brett förbund som organiserar anställda inom många branscher. Postbranschen är den största, men avtal ska också förhandlas inom Telekom, Väg och Ban, Statliga myndigheter, osv. Inom LO, den landsorganisation Seko tillhör, förhandlar andra förbund för sina medlemmar.

Seko Bring Citymail tillhör avtal Kommunikation. Vi tillsammans med Seko Posten och Seko bland flygplatsanställda har ett gemensamt branschavtal. Så avtalsrörelsen handlar bland annat om att vi ställer gemensamma krav om villkoren i branschen. Seko Bring Citymail förhandlar vårt lokala avtal på företaget, det avtal som gäller för just oss på Bring Citymail. Genom åren har vi, med vår fackliga organisering här på arbetsplatserna, förhandlat fram arbetstidsförkortning, sko- och friskvårdsbidrag, schemalagd arbetstid, förturslista och andra villkorsförbättringar. Nu är det avtalsrörelse 2017 och som tidigare handlar det om att tillsammans kräva bättre villkor.

Medlemsmöten - avtalskrav

Sektion Väst kommer i slutet på januari och början på februari besöka alla enheter för att hålla medlemsmöten och ta fram vilka krav medlemmarna tycker är viktigast. Dessa möten är på arbetstid och ni medlemmar kommer vara schemalagda en timme extra den dagen. Det är så kallad UVA-tid – betald facklig tid vi har rätt till enligt Utvecklingsavtalet.

Sedan är det dags för Sektion Västs årsmöte (18 februari) där vi enas om vilka tre krav hela sektionen kan ställa sig bakom. Efter det träffas Seko Bring Citymails Representantskap, alltså samtliga sektioner, där slutligen Seko Bring Citymails tre krav ska bestämmas. Det är dessa tre krav som lämnas över till arbetsgivarna när det är dags att förhandla.

Hur avtalsrörelsen utvecklar sig bestäms av många olika faktorer. Vårt jobb här på arbetsplatserna är att stå så välorganiserade som möjligt bakom våra krav.

Plan för enhetsbesöken
411 - 6 februari 416 - 9 februari 427 - 8 februari 441 - 6 februari
412 - 31 januari 417 - 1 februari 431 - 2 februari 442 - 2 februari
413 - 30 januari 418 - 6 februari 432 - 6 februari 443 - 3 februari
414 - 10 februari 421 - 10 februari 433 - 30 januari Terminal Gbg - 2 feb
415 - 3 februari 424 - 8 februari 434 3 februari  

Att fundera på till besöket

Ta en titt i kollektivavtalet som finns på enheten vad sin gäller idag och fundera på vad ni vill förbättra. Saknar ni avtalet på enheten kontakta oss, sekovast@bringcitymail.com

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Seko Bring Citymail Sektion Väst

Uppdaterad:
Sidansvarig: Webbansvarig
Kategorier: