Avtalsförhandlingarna är igång

Avtalsrörelsen rullar på. På lokal nivå förhandlar Seko Bring Citymail med arbetsgivaren om avtalet som gäller specifikt för oss på Bring Citymail. På central nivå förhandlar Seko med arbetsgivarföreningen Almega om avtalet som gäller i branschen.

LOKALA AVTALSFÖRHANDLINGAR HAR BÖRJAT

Dom lokala avtalsförhandlingarna, där särskilda villkor för Bring Citymail regleras, påbörjades den 6 april. Parterna, Bring Citymail och Seko Bring Citymail, kommer att träffas ytterligare tre tillfällen under april och ett tillfälle i maj för att försöka enas om dom särskilda villkoren i lokalt kollektivavtal, som löper ut sista juli.

Ordförande och förhandlingsansvarig Eddie Lövholm Eriksson:

"Första förhandlingstillfället är alltid vad det är. Man känner på varandra och försöker arbeta in ett förhandlingsklimat. Men vi har, trots det, lyckats vara konstruktiva tycker jag. Det finns flera frågor där vi kommit framåt."

SEKO BRING CITYMAILS YRKANDEN I KORTHET

*Måltidsersättning – Lönetillägg med 90 kr/tillfälle för medarbetare som inte kan återgå till lokalt kontor för lunchrast

*Stärkt skydd för trygga anställningar – Sammanlagt ska en arbetstagare inte få arbeta med en tidsbegränsad anställning (behovsanställning, vikariat eller allmän visstid) mer än 12 månader, därefter skall medarbetare erbjudas tillsvidareanställning.

*Utökad ATF – Fler steg i trappan så att arbetstidsförkortning omfattar fler och fler timmar på dom olika stegen.

*Ny hantering av i-lön  Seko Bring Citymail vill att individuella löner ska sättas lokalt, av medlemmarnas närmsta chef.

*Höjning av lägstalöner i avtalet – Höjs med centralt avtalat löneutrymme (avgörs i centrala förhandlingar)

*Höjd lön för alla Sekos medlemmar – Löneutrymmet för personer med individuell lön skall vara centralt avtalat utrymme (avgörs i centrala förhandlingar)

FÖRETAGETS YRKANDEN I KORTHET

*Möjlighet att anlita behovsanställda två timmar (minimum idag är fyra timmar)

*Utöka begränsningsperioden för schema från tre till fyra månader

*Ta bort förturslistan

*Införa ny anställningsform för personer som vill fortsätta i behovsanställning istället för att få tillsvidareanställning

Uppdaterad: