Nytt avtal klart - ledig tid i fokus

Seko Bring Citymail har tecknat ett nytt kollektivavtal med företaget på 12 månader, som gäller från 1 augusti 2016. Seko Bring Citymail har i förhandlingarna lagt fokus på en löneökning i krontal och ledig tid.

– Medlemmarna har varit tydliga: livet som brevbärare blir knappast enklare och ledig tid är värt otroligt mycket. Därför är det väldigt skönt att kunna presentera ett avtal som innehåller både en låglönesatsning i form av löneökning i krontal och en omfattande satsning på ledig tid, bland annat i form av en ATF-trappa. Vi bedömer det som ett av dom bästa avtal som har slutits på det här företaget, säger ordförande Eddie Lövholm Eriksson.

Publicerad:

Avtalet har innehåller många nyheter. Nedan följer några exempel på avtalsförbättringar från och med 2016-08-01.

Löneutrymme definierat i krontal

Avtalet ger ett löneutrymme på 590 kr per person (dock lägst 2,1 %).

En löneökning enligt industrimärket på (2,2 %) hade för Seko Bring Citymails medlemmar inneburit ca 100 kr mindre i löneutrymme. Låglönegrupper, dit Bring Citymails medlemmar räknas, förlorar mycket pengar på att få sin löneökning definierad i procent.

Därför är det en otroligt viktig seger att vi, återigen, lyckats förhandla fram löneökning i krontal. Räknat i procent är avtalet värt ca 2,65 %

Ännu en avtalsrörelse där Bring Citymail får ut mer, med andra ord!

Centralt avtalades mellan Bransch Kommunikations parter att ingångslönen skulle höjas med 230 kr. Lokalt på Bring Citymail höjs lönen med 330 kr. Övriga steg i lönetrappan ökar med 590 kr.

Ny Lönetrappa
Anställningstid Gäller från 2016-08-01
0-12 månader 18 530 kr
13-24 månader 19 790 kr
>24 månader 21 790 kr

 

Mer ledig tid

Det nya avtalet innehåller en nyhet i form av ATF-trappa. Tidigare har anställda vid en anställningstid om totalt fem år erhållit en arbetstidsförkortning om 12 timmar per år.

Med den nya modellen utökas ATF-tiden för den som redan omfattas, mängden ATF ökar i takt med anställningstiden för enskild medarbetare och ATF omfattar även anställda redan efter tre år.

Längre anställningstid är lika med mer arbetstidsförkortning

En genomsnittlig anställd på Bring Citymail erhåller med den nya trappan två extra lediga dagar per år och den som varit anställd tio år eller mer kommer att kunna vara ledig sammanlagt en vecka mer per år!

ATF-trappa
Anställningstid Arbetstidsförkortning
36 månader 8 timmar
60 månader 16 timmar
84 månader 24 timmar
120 månader 40 timmar

 

Samma villkor för hela verksamheten

2014 bildades ett nytt bolag, Bring Citymail Stockholm KB, vars anställda under avtalsperioden varit tvingade att arbeta under andra villkor än övriga medarbetare som fortfarande är anställda i Bring Citymail Sweden AB (Mälardalen, Väst och Syd). En ohållbar situation, då man utför samma arbete som övriga landet.

Företaget och Seko har under förhandlingarna nått en bra överenskommelse som gör att alla anställda, oavsett geografisk hemvist, arbetar under samma villkor. Rätt ska vara rätt!

Även anställda på Terminal får nu samma villkor. I den Centraliserade verksamheten kommer inte längre sorteringspersonal och Splitman vara uppdelade, utan istället arbeta under samma villkor och befattning – Terminalarbetare – där arbetstidsmåttet för den som arbetar natt och kväll sänks.

Överenskommelsen möjliggör en drastisk förbättring av arbetsmiljön för sorteringspersonalen, som fram till idag endast har kunnat utföra arbete i den Centraliserade delen av Terminalen, det vill säga kamma post.

Arbetstid på terminal nån gång mellan... Arbetstidsmått
20.00-00.00 38 timmar/vecka
00.00-05.00 36 timmar/vecka

 

Ramverk för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Företaget har under avtalsperioden intensifierat arbetet med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det här betyder i klartext att man allt oftare tar in folk på exempelvis praktik, arbetsträning, introduktionsanställning osv. Subventionerade anställnings- och praktikformer vars syfte är att introducera, utbilda och stötta människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Seko Bring Citymail har i förhandlingarna framhärdat att den här typen av åtgärder bör regleras för att stävja fusk. Resultatet är att parterna nu tecknat en gemensam avsiktsförklaring, vilket kommer att fungera som ett ramverk för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Avsiktsförklaringen deklarerar att engagemang i den här typen av projekt ska ha sin utgångspunkt i just det anställningsformerna är avsedda för.

En person som tas in i verksamheten genom praktik, arbetsträning eller annan form av åtgärd ska så göras för att få hjälp och stöttning av företaget att komma närmre en riktig anställning – ingenting annat.

De fem kraven

De fem kraven är Seko Bring Citymails långsiktiga, fackliga målsättningar som togs fram mot bakgrund av företagets centraliseringsplaner. Kraven har varit hörnstenar under avtalsförhandlingarna.

Med avtalet klart kan Seko Bring Citymail konstatera att vi lyckats mycket bra med att stärka positionerna gällande flera av kraven, framtagna av förtroendevalda och medlemmarna på företaget.

De fem kraven - Seko Bring Citymails fackliga målsättningar

1. Full insyn

2. Rimlig arbetsbelastning

3. Arbete och privatliv ska fortsatt kunna kombineras

4. Generell arbetstidsförkortning

5. Ingen behöver gå

Uppdaterad: