Information om i-lön

I det kollektivavtal som slöts mellan Bring Citymail och Seko enades parterna om ett löneutrymme om 590 kr. Det är en seger och ett kvitto på den fackliga styrkan att vi än en gång lyckas förhandla fram löneökningar i krontal. Skillnaden, jämfört med att höja lönen med industrins procentmärke, är för oss brevbärare påtaglig.
Det här betyder också att det är dags för lönerevision. Alla i-löneberättigade medlem-mar bidrar med 590 kr till en pott som ska fördelas.

Publicerad:

Nya förutsättningar

Lönerevisionen baseras på det medarbetarsamtal som alla medlemmar ska ha med sin närmsta chef. Tidigare år har Seko, efter genomfört medarbetarsamtal, suttit ned enskilt med alla medlemmar som önskat det för att fånga upp synpunkter och saker som är viktigt att belysa när lönen senare ska förhandlas. Det har varit en del av det förberedande arbetet inför förhandlingen.

I år har vi fått till oss att företaget inte kommer att bevilja medlemmar erforderlig tid för ett sådant samtal under arbetstid, vilket gör att vi inte kommer att kunna förbereda förhandlingarna på det sättet vi skulle vilja och är vana vid.

Fördelning av potten

Med anledning av att det här kommer Seko inte att kunna yrka på något annat än en rak fördelning av potten, det vill säga att alla som bidrar med 590 kr till potten också får 590 kr i löneökning. I dom fall Seko och Företaget är oense, kommer vi att kontakta berörd medlem.

I det fall du som medlem är missnöjd med ditt medarbetarsamtal eller synpunkter att tillägga, uppmanas du kontakta din sektionsföreträdare.

Uppdaterad: