Info från Sektion Väst

Seko Bring Citymail Sektion Väst informerar om det fackliga arbetet den senaste tiden.

Publicerad:

Företrädesrätt till återanställning

Om du har arbetat mer än 12 månader de senaste tre åren har du, tack vare Lagen om anställningsskydd (LAS), stärkt rätt till jobb när nya tjänster ska tillsättas – företrädesrätt till återanställning. Detta gäller både tillsvidare- och visstidsanställningar. Har du t.ex. jobbat länge på vikariat och din nuvarande anställning går ut och chefen ska tillsätta ett nytt vikariat har du företrädesrätt till anställning.

Det är också så att om du jobbat mer än ett 1 år på olika tidsbegränsade anställningar, måste din chef, om din anställning inte kommer förlängas, meddela dig detta en månad innan anställningen upphör SKRIFTLIGEN och i detta besked informera dig om att du har rätt att begära företrädesrätt till nya anställningar. Om arbetsgivaren uppfyllt detta måste du själv begära företrädesrätten genom att t.ex. fylla i en blankett som du kan få av oss i Seko.

En av våra medlemmar fick nyligen beskedet om att sitt vikariat inte skulle förlängas utan någon annan skulle få vikariatet som skulle tillsättas. Denna information hade inte skett skriftligen och chefen hade missat företrädesrätten enligt LAS. Så vi begärde överläggning med enhetschefen och informerade om vad som faktiskt gäller och vi fick chefen att fixa ny anställning till vår medlem. Våra villkor måste vi hela tiden hävda och påminna om: som oorganiserad är du utlämnad till arbetsgivarens godtycke; är du medlem så hjälper vi dig givetvis att hävda din rätt.

Schemabrott 418

I augusti blev vi kontaktade av medlemmar på 418 som upptäckt att det uppsatta schemat under vecka 33 inte stämde överens med tiderna i RompA. När vi undersökte detta såg vi att många ändringar hade gjorts, som meddelats varken Seko eller de anställda. Sammanlagt rörde det sig om 60 stycken ändringar på totalt 33,5 timmar för 12 personer under hela veckan. Ett solklart kollektivavtalsbrott och Sektion Väst kallade företaget till förhandling om brott mot kollektivavtalet. Förhandlingen ledde till 3 350 kr i skadestånd till Seko Bring Citymail.

Tack vare aktiva medlemmar på enheten kunde vi driva den här frågan och begära kompensation för brott mot kollektivavtalet.

Med vänliga hälsningar,

Seko Bring Citymail Sektion Väst

Uppdaterad: