Förhandlingsinfo – schemaläggning

Företaget har förhandlat med Seko Bring Citymail då man avser skapa större variation i arbetstider för Cityman som arbetar på CMC.

Publicerad:

Arbetsgivaren vill kunna schemalägga anställda andra tider än det som brukar vara standard idag, alltså röra sig bort från 07.00-15.30 och schemalägga personal under en större del av dagen.

Arbetsgivaren anser att detta är ett sätt att bättre klara av de stigande postvolymerna och det existerande problemet med övertidsarbete. Tanken är att börja dessa förändringar i schemaläggningen från och med 1 juli i år. De flesta ska fortsätta arbeta under liknande tider som förut, enligt företaget.Vi har i förhandlingarna poängterat att detta måste ske på frivillig basis. Frivillighet är det som i första hand ska gälla. Vissa har specifik starttid i ens anställningsavtal, vilket då betyder att arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra dessa.

Övertiden har varit ett stort problem den senaste tiden. Så vi ser det som något bra att företaget vidtar åtgärder mot detta. Men vi ser att det i grunden handlar om en bemanningsfråga, att det på många enheter finns för få heltidstjänster. Underbemanningen kommer inte lösas med varierade arbetstider.

Vi uppmanar er att vara uppmärksamma på den här frågan, och vid frågor eller problem kontakta er sektion.

Uppdaterad: