ATF-timmar och förhandlingar

Information om vad som nu gäller för ATF-timmarna och om förhandlingar om bemanning på Eriksbergsterminalen.

Publicerad:

ATF-timmar

Seko och företaget har haft olika tolkning av hur ATF-timmarna i nya avtalet ska hanteras. Det här har lett till att Sekos medlemmar inte får ut dom timmar Seko anser att man har rätt till. Man har nu kommit överens med företaget om en hantering som säger att det fulla värdet (alltså det som faktiskt står i avtalet) kommer att betalas ut under avtalsperioden, under juni månad. Därtill kommer Sekos medlemmar att få behålla lejonparten av dom timmar som utgick i september månad, utan att det påverkar den faktiska utbetalningen i juni.

"Den överenskommelse vi nu har hittat med företaget är bra och det finns två huvudsakliga anledningar till det. Istället för färre ATF-timmar under avtalsperioden än vad som står angivet i ATF-trappan, vilket var konsekvensen av företagets initiala tolkning, får vi fler. En medlem i Swedenbolaget med 120 månaders anställningstid får under avtalsperioden ut 61,33 timmar vilket är betydligt fler än både 40 och 28 timmar, som var vår respektive företagets tolkning. Den andra anledningen till att det här är bra är för att vi i och med uppgörelsen, återigen, lyckas försvara det totala värdet av vårt gemensamma kollektivavtal. Det är en viktig del i det fackliga arbetet att slå vakt om dom värden vi förhandlat fram!" säger Eddie Lövholm Eriksson, Ordförande Seko Bring Citymail

Förhandling Terminal Eriksberg

Seko blev av företaget kallade till förhandling rörande anlitande av bemanningsföretag på Terminal Eriksberg.

"Anlitande av bemanningsföretag är väl ingenting som Seko i grund och botten tror är bra för medlemmarna, men förhandlingsordningen ser ut som den gör och det finns väldigt små möjligheter för oss att faktiskt stoppa användandet. Därför är det väldigt positivt att vi faktiskt lyckats förhandla fram bra ramar kring användandet och bra villkor runt åtgärden. Särskilt nöjda är vi med uppgörelsen om en bemanningspool" säger Eddie Lövholm Eriksson, Ordförande Seko Bring Citymail.

Förhandlingsuppgörelsen i korthet:

  • Anlitande av bemanningsföretag sker bara på Terminal Eriksberg
  • Användandet får endast omfatta 10 % av total arbetad tid på Terminalen
  • Användandet ska endast pågå under 2016 och 2017
  • En bemanningspool inrättas på Terminalen. Minst 10 stycken behovsanställda tillsvidareanställs på heltid som Terminalmedarbetare. Dessa personer har villkor enligt kollektivavtal och schemalagd arbetstid, men kommer att arbeta där behov uppstår istället att ha en fast arbetsstation. Bemanningspoolen kan komma att utökas.

Uppbemanning NTM, Eriksberg

Seko Bring Citymail har förhandlat med företaget om en uppbemanning av NTM-gruppen på Terminal Eriksberg. Totalt kommer nu ytterligare 7 personer att tillsvidareanställas till arbetsgruppen.

"Vi fortsätter förhandla med våra medlemmar i fokus och anställningstryggheten är viktig. Därför är det positivt att vi kan enas om att det dokumenterade behovet av arbetskraft ska täckas med riktiga, trygga anställningar. Vi lutar oss inte tillbaka och är nöjda, men vi kan konstatera en väl genomförd förhandling och att vi fortsätter på den inslagna vägen: Anställningstrygghet för Sekos medlemmar!" säger Eddie Lövholm Eriksson, Ordförande Seko Bring Citymail

Uppdaterad:
Kategorier: