Arbetsmiljöverket backar upp huvudskyddsombuden

Arbetsmiljöverket backar upp huvudskyddsombudens framställan om rast, paus och toalett.

Publicerad:

Arbetsmiljöverket ger inte vika, de står fast vid att våra krav om att vi ska ges möjlighet att äta medhavd mat, kunna ta paus på en lämplig plats och ha tillgång till toaletter ska tillgodoses. Det här måste vara åtgärdat senast den 20 januari 2017 annars föreläggs företaget med vite om 500 000 kr för vartdera bolag, dvs 1 miljon kronor.

Skyddsorganisationen och Seko Bring Citymail har hela tiden velat samverkat och diskutera frågan med företaget. Vi ser därför positivt på Arbetsmiljöverkets beslut om före-läggande och att vi i samverkan med företaget ska tillse att arbetstagarna får en tillfred-ställande arbetsmiljö.

-Vi ser fram emot att i samverkan ta fram riktlinjer kring hur arbetstagarna ska kunna äta sin medhavda mat, att ta paus på ett varmt ställe en kall dag, att kunna gå på toaletten under utdelningstiden utan att behöva be om lov att använda en toalett, det säger Anna-Carin Lindberg, Arbetsmiljöansvarig Seko Bring Citymail

/Seko Bring Citymail

Uppdaterad:
Kategorier: