Lokalt kollektivavtal för Bring Citymail Stockholm KB

Lokalt kollektivavtal för Bring Citymail Stockholm KB är klart!

Publicerad:

Efter 15 förhandlingstillfällen och nära ett halvår av förhandlingar har nu Seko Bring Citymail och arbetsgivaren nått fram till ett nytt lokalt kollektivavtal för Bring Citymail Stockholm KB. Som alla säkert förstår med tanke på antalet tillfällen och tiden som lagts ner så har det varit väldigt tuffa förhandlingar där motsättningarna har varit stora.

Sekos inställning, och det gäller både klubben och hela förbundet som varit väldigt aktiva i sitt stöd till klubben under förhandlingarna, har varit att det nya avtalet med Bring Citymail Stockholm KB ska vara värt minst lika mycket som det lokala avtalet för övriga Bring Citymail. Förändringar är ok, så länge värdet är det samma eller bättre än det som var tidigare.

I och med att Bring Citymail Stockholm KB är medlemmar av Almega så är gäller samma centrala kollektivavtal även för detta Bring Citymail-företag. Det betyder också att förhandlingarna har genomförts under fredsplikt, Seko har inte kunnat varsla om konflikt för att öka trycket i förhandlingarna. Möjligheten för arbetsgivaren att genom övergång av verksamhet forcera fram en omförhandling av ingångna villkor har blottlagt ett problem för hela branschen. Särskilt beklämmande är det faktum att arbetsgivaren har utnyttjat möjligheten att trolla med organisationsnummer och papperskonstruktioner för att skapa sig ett bättre förhandlingsläge och därigenom försöka sänka både löner och villkor. Övergången av Bring Citymail Eken KB till Bring Citymail Stockholm KB har trots allt handlat om att moderbolaget har tagit över sitt helägda dotterbolag.

Vi förväntades oss faktiskt så mycket bättre av arbetsgivaren. Nu har förväntningarna sänks, ribban har lagts lägre och vi kommer att arbeta för skydda våra villkor än mer framöver. Läxan är lärd.

Nya förändrade villkor

Trots de dåliga förutsättningarna så har vi lyckats teckna ett avtal som ser riktigt bra ut. Vi har i förhandlingarna utgått från att våra medlemmar i så liten omfattning skall märka av förändringarna utan att dessa främst skall röra den nya verksamheten som vi har identifierat som utdelning nattetid. Övrigt arbete kommer att utföras på samma villkor med väldigt få skillnader med undantag för en stor positiv förändring gällande arbetstidsförkortningen från juni 2016.

Under förhandlingarna stod stora värden på spel – löneutrymmet på 710 kr för 2015, lönetrappan, begränsningarna i arbetstidsförläggningen (arbetsdag mellan fyra och tio timmar), arbetstidsförkortningen, Ob-ersättningen, trygghetsreglerna för behovare och mycket annat. Vårt lokala avtal är helt enkelt mycket bättre än det centrala. Arbetsgivaren uttryckte vid flera tillfällen att det centrala avtalet skulle duga, även om arbetsgivaren kunde tänka sig ett lokalt avtal. Om det var ett spel för gallerierna eller inte låter vi vara osagt. Vi kan konstatera att avtalen mellan de olika Bring Citymail-företagen nu skiljer sig åt och att våra medlemmar i Stockholms utdelningsverksamhet nu får andra villkor än övriga medlemmar i landet.

I det nya lokala avtalet så har vi gjort förändringar av Ob-ersättningen. Vi har gått från divisorer på natten till en i kronor fastslagen ersättning. Syftet har varit att anpassa kostnaden för utdelning nattetid till den kostnad som idag finns på marknaden och i postbranschen i övrigt. För att undvika att sorteringsarbete och övrigt nattarbete inne blir billigare har vi skapat tillägg till ersättningen. Vi har även flyttat fram gränsen för natt-ob, från 24:00 till 22:00, vilket innebär att medlemmar som jobbar sena kvällar kommer att tjäna några tjugor extra per arbetspass. För de flesta av våra medlemmar så kommer denna förändring inte att märkas av då arbetet i huvudsak kommer att utföras på dagtid. Viktigt att påpeka är att dessa förändringar ej omfattar splitverksamhet, den skall även fortsättningsvis bedrivas på samma villkor som råder idag.

De största skillnaderna kommer de tidningsbud som kommer över till företaget att uppleva. För tidningsbud med ett par års erfarenhet så rör det sig om någon tusenlapp mer i månaden på det här avtalet jämfört med deras gamla villkor. Vid nattarbete skall det vara möjligt att schemalägga som kortast två timmar (endast nattetid), detta är för att bättre möjliggöra tidningsutdelning. Vår förhoppning är det endast kommer att ske undantagsvis och att merparten av utdelningen kommer att omfatta fler timmar. Behovsanställda har dock fortsättningsvis en garanterad arbetstid om fyra timmar, även nattetid.

Som en del av den nya avtalsuppgörelsen har vi även kommit överens om att utöka arbetstidsförkortningen från och med juni 2016. Redan efter tre års anställning får du fyra timmar till din arbetstidsbank, efter fyra år tio timmar, efter fem år 16 timmar och efter tio år hela 24 timmar. Detta infaller alltså redan under denna avtalsperiod och ökar därmed värdet på avtalet ytterligare. Det känns bra att ha kunnat utöka arbetstidsförkortningen, särskilt då medlemmarna i Stockholmsområdet har prioriterat denna fråga högt inför de senaste årens avtalsrörelser.

I korthet:

·         Vi behåller 710 kr i löneutrymme för Cityman och Splitman

·         Vi utökar arbetstidsförkortningen

·         Vi omvandlar Ob-ersättningen nattetid till tillägg satta i krontal

·         Vi ökar flexibiliteten nattetid med kortare arbetspass

·         Splitverksamhetens villkor är skyddade

 

Hälsningar

Malin Dahlqvist

Ordförande Seko Bring Citymail

Uppdaterad: