Facklig information från Seko– gällande övergång av verksamhet

Publicerad:

Seko Bring Citymail har tillsammans med företaget kommit överens om att den del av utdelningsverksamheten som finns i Stockholm skall övergå till ett nytt bolag, Bring Citymail Eken. Övergången av verksamheten till ett nytt bolag har varit en nödvändig del för att få igång samarbetet med tidningsbuden. Samarbetet mellan Bring Citymail och tidningsbudsföretaget Premo kommer innebära stora möjligheter för Bring Citymail i framtiden men också för oss som jobbar här, det hjälper oss att trygga jobben och skapar nya utvecklingsmöjligheter på sikt. Seko Bring Citymail är positivt inställda till samarbetet och de goda framtidsutsikterna som det för med sig.

Övergången av verksamheten kommer att ske i enlighet med vad Lagen om anställningsskydd föreskriver. Alla anställda i den berörda delen av Bring Citymail kommer att erbjudas arbete i det nya bolaget med bibehållna anställningsvillkor och förmåner och med bibehållen lön och anställningstid. När det gäller behovsanställda så har vi kommit överens om att den som under 2014 arbetar minst en arbetsdag i Bring Citymail Eken kommer att få med sig sin tidigare anställningstid och därtill följande rättigheter. Under förhandlingen har vi säkerställt att vårt lokala kollektivavtal i sin helhet skall gälla även det nya bolaget. Det var mycket glädjande att detta aldrig var en fråga uppe för diskussion, det var lika självklart för företaget som för oss att vårt kollektivavtal ska gälla det nya bolaget också. Tillsammans med företaget har vi också utvecklat möjligheter för oss att ha en samordnad facklig verksamhet över bolagsgränserna. Det betyder att vi kan hålla ihop Bring Citymail-företagen och garantera alla medlemmar samma fackliga verksamhet. Det har varit mycket bra förhandlingar.

Vi har säkerställt:

· En trygg och säker övergång av verksamhet

· Att det vårt lokala kollektivavtal är på plats och gäller det nya bolaget

· Att den fackliga verksamheten kan bedrivas samordnat över bolagsgränserna

Seko Bring Citymails rekommendation till Sekos medlemmar är att tacka ja till arbete i det nya bolaget. Om det finns frågor, hör av dig till din lokala sektion.

Hälsningar

Fredrik Alzén                                      Malin Dahlqvist

Tf Ordförande Seko Bring Citymail      Förhandlingsansvarig Seko Bring Citymail

Uppdaterad: