Klubbar/Sektioner

Nedan finner ni adresser till klubbar och klubbsektioner Seko Vattenfall FO och kontaktuppgifter till ordförande.

Forsmarks Kraftgrupp AB
Conny Nordström 070-3064898
conny.nordstrom@vattenfall.com
Seko Vattenfall Klubb Nuclear

__

Ringhals AB
Thomas Hagman 070-6067622
thomas.hagman@vattenfall.com
Seko Vattenfall Klubb Nuclear

--

Gotlands Elnät AB/Gotlands Energi AB
Patrik Malmquist 072-5756538
patrik.malmquist@geab.vattenfall.se
Seko Vattenfall Klubb Geab

--

Vattenfall Eldistribution AB
Ulf Tengman 072-5739832
ulf.tengman@vattenfall.com
Seko Vattenfall Klubb Eldistribution

--

Vattenfall Kundservice AB
Michael Mukka 073-0414084
michael.mukka@vattenfall.com
Seko Vattenfall Sektion Kundservice

--

Vattenfall Vattenkraft AB
Anders Karlström 070-5167822
anders.karlstrom@vattenfall.com
Seko Vattenfall Sektion Vattenkraft

--

Västerbergslagens Energi AB

Pertti Palonto 070-3198666
pertti.palonto@vbenergi.se
Seko Vattenfall sektion VBE

--

Vattenfall Services Nordic AB
Består av 5 st geografiska klubbar där bostadsort avgör klubbtillhörighet.

Seko Vattenfall Klubb Norr
Assar Tieva 070-5793765
assar.tieva@vattenfall.com

Seko Vattenfall Klubb Mellan
Robert Lönnqvist 070-3018178
robert.lonnqvist@vattenfall.com

Seko Vattenfall Klubb Öst
Johan Larsson 070-5909424
johan.larsson@vattenfall.com

Seko Vattenfall Klubb Väst
Massimo Bresnik 070-3861517
massimo.bresnik@vattenfall.com

Seko Vattenfall Klubb Värmekraft
Kaisa Lithander 070-2781944
kaisa.lithander@vattenfall.com

--

Vattenfall Vindkraft AB
Rebeccka Hedsell Molander 072-5534694
rebeccka.hedsell@vattenfall.com

--

Vattenfall AB
Inkluderar Vattenfall Värme, Vattenfall Business Services Nordic, Research & Development,  Staff Functions och övriga Vattenfall.

Juha Siipilehto 070-2464609
juha.siipilehto@vattenfall.com

Uppdaterad: