Välkommen till Seko Vattenfall

Seko Vattenfall är en förhandlingsorganisation till största delar består av klubbar i Vattenfallsbolag eller av Vattenfall majoritetsägda bolag.Totalt finns 1500 medlemmar i Seko Vattenfall. Klubbarna utser representanter till olika förhandlingsforum och samverkansgrupper.

Uppdaterad: