Blev det bättre? – nu har vi facit

När den svenska elmarknaden avreglerades skulle allt bli bättre. Blev det så? Läs mer på denna sida om Sekos krav på politikerna för en fungerade elmarknad.

Energifrågan är just nu högaktuell. Sverige ligger i framkant när det gäller klimatomställningen och för branschen kommer det att innebära stora förändringar och utmaningar framöver. Samtidigt som detta sker ser vi stora brister och systemfel på energimarknaden där våra medlemmar drabbas av sämre arbetsvillkor, där branschen kan urholkas på kompetens och där konsumenter drabbas av högre elpriser.

Seko kommer under 2022 att rikta ännu mer fokus på energifrågan och på denna sida kan du hålla dig uppdaterad om Sekos inlägg i debatten och hitta länkar till bland annat delningsbilder, annonser och debattartiklar med mera.

Våra krav på politikerna är:

  • Avregleringens effekter måste utredas
    I dag saknas en helhetssyn över den svenska elmarknaden. Det är tydligt att avregleringen inte lyckades. I stället för låga priser blev det dyrare för konsumenterna och våra medlemmar fick betala ett ännu högre pris i form av sämre arbetsmiljö.
  • Det svenska elnätet måste rustas upp
    Det svenska elnätet måste rustas upp och byggas ut för att klara en framtida omställning. Målet ska vara att alla hushåll ska ha tillgång till hållbar energi med rimliga priser.
  • Arbetsmiljön ska aldrig kunna upphandlas bort
    Våra gemensamma skattemedel ska gå till att skapa kvalitet och en säker arbetsmiljö, inte till oseriösa aktörers plånböcker. Man ska inte kunna vinna upphandlingar genom att pruta på arbetsmiljön.

Följ Seko på Facebook och hjälp gärna till att dela våra inlägg om energimarknaden.

Länkar och relaterad information

 

 

Uppdaterad: