Ansvarsfördelning Studier

Studier

Avdelningens uppdrag är att samordna studieverksamheten inom geografiskt område. SEKO samarbetar i studiefrågor både med LO distriktet och de olika ABF distrikten och deras avdelningar för att erbjuda ett stort och varierat studieutbud.

Ansvarsfördelning kring vem som gör vad när det gäller studier:


BO - branschorganisation
Bedriver studieverksamhet runt branschspecifika områden som tex branschanpassad förhandlingsutbildning inriktad på våra avtal.

Avdelning
Samordnar verksamheten inom vårt geografiska ansvarsområde och ansvarar för utbildning för förtroendevalda. Avdelningen har också ett uppdrag att säkerställa att alla SEKO-medlemmar erbjuds introduktions- och medlemsutbildningar. Detta utbud av medlemsstudier återfinns på websidan www. fackligutbildning.se.

Klubbar
Bedriver studieverksamhet för medlemmar (introduktionsutbildningar, medlemsutbildningar, avtalskurser etc.) och rekryterar och anmäler förtroendevalda som vill gå utbildning till avdelningen.

ABF
Bedriver tvärfackliga medlemsutbildningar utbildningar för förtroendevalda på uppdrag av LO förbunden i regionen.

LO Distriktet
Bedriver utbildning för ungdomar under 30 år, utbildning för skolinformatörer och utbildning för försäkringsrådgivare.

För att få mer information om utbildning kan du kontakta ditt fackliga SEKOombud, studieansvarig på din klubb, den studieansvarige på avdelningen  eller Studieansvarig i BO.

Studieansvarig på förbundskontoret:
Helena Gille 
helena.gille@seko.se.


Studieansvarig i BO
Robert Ignberg
0910 - 77 26 62
070 - 629 29 30
robert.ignberg@skekraft.se

 

Uppdaterad: