Styrelsen

 

Styrelsen Branschorganisation Energi 2015-2016


Ordförande
Jan Persson
070-693 48 44
jan.persson@seko.se

Kassör
Patrik Dimfelt
035-411 34
patrik.dimfelt.seko@telia.com

Vice ordförande
Robert Ignberg
070-629 29 30
robert.ignberg@skelleftekraft.se

Sekreterare
Niclas Olofsson
070-602 13 28
niclas.olofsson@enae.se

Jämställdhet och integration
Birger Ericsson
Tfn: 070-991 70 29
birger.ystad@hotmail.se

Internationellt ansv
Ronny Ekwall
070-654 36 41
ronny.ekwall@vattenfall.com

Studieansvarig, F/P
Robert Ignberg
070-629 29 30                                                           
robert.ignberg@skelleftekraft.se

Arbetsmiljöansvarig
Jan Persson
070-693 48 44
jan.persson@seko.se

Medlemsansvarig
Juha Siipilehto
070-246 4609                                                               
juha.siipilehto@vattenfall.com

Informationsansvarig
Jan Persson
070-693 48 44
jan.persson@seko.se

Webb, ungdomsansvarig
Robert Ignberg
070-629 29 30                                                             
robert.ignberg@skelleftekraft.se

 

 

Uppdaterad: