Avtal Energi

Här kan du se de aktuella avtalen för avtalsområde Energi. En del av avtalen har förlängts från tidigare och gäller fortfarande med eventuella ändringar som framgår av nyare förhandlingsprotokoll.

Avtal Sobona ÖLA

Omfattar medlemmar på kommunala bolag verksamma inom energi och flygplatser.
Har du frågor om ditt avtal - kontakta Seko Direkt

Försäkringsvillkor Sobona

Omfattar medlemmar på kommunala energibolag och medlemmar på kommunala bolag verksamma inom energi och flygplatser

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten