Fliseldarsjuka

Flera fall av fliseldarsjuka på värmeverk

Tyvärr så har det på senare tid uppmärksammats flera fall av allergisk alveolit, så kallad fliseldarsjuka. Denna sjukdom kan man få om man hanterar flis med för hög fukthalt så att mögelsporer bildats. Sjukdomen kan vara kronisk och kan leda till tråkiga konsekvenser för den enskilde. Därför är det oerhört viktigt att arbetsgivaren vidtar alla åtgärder för att undvika att någon drabbas.

Vid frågor kontakta arbetmiljöansvarige.

 

Uppdaterad: