Branschträff

Branschträff samt höstrepresentantskap 29-30 november, 2016

Rönneberga kursgård, Lidingö

Vi börjar efter att avtalskonferensen avslutats 29 november, c:a 16:00

med höstens representantskap där aktivitetsplan och budget för 2017 beslutas. Vi kommer också på representantskapsmötet välja avtalsdelegationer inför kommande avtalsrörelse samt ledamöter från branschen till Seko:s kongress i april 2017. Vidare kommer vi att arbeta med det förslag till stadgeförändringar som Seko:s förbundsstyrelse skickat ut på remiss.

Programmet för 30 november kommer bland annat att behandla Seko:s strategi i arbetsmiljöarbetet samt det arbetsmiljöprojekt som startas upp under hösten. Vi kommer att gå igenom aktuell olycksfallsstatistik och titta på eventuella handlingsplaner.

På programmet står vidare också aktuella energipolitiska frågor samt naturligtvis en uppföljning av den pågående avtalsperioden samt den aktuella avtalskonferensen.

Uppdaterad: