Avtal

Här kan du ladda ner de centrala avtal som Seko tecknar inom energiområdet. Avtalen är så kallade minimibestämmelser, vilket innebär att det kan finnas lokala avvikelser. 

En fråga som centralt är oreglerad är resebestämmelser på EFA-avtalet, vilket innebär att förbundet har lagt ut en rekommendation om hur man kan reglera denna fråga lokalt.

EFA-avtal:

Här kan du ladda ner:

Förhandlingsprotokoll 2013-2016: Allmänna bestämmelser, Löneavtal EFA

EFA Branschavtal Energi 2013-2016

Fackligt arbete inom Branschavtal Energi

Lönekartläggning inom Branschavtal Energi

Stress, distansarbete etc inom Branschavtal Energi

Arbetsmiljöavtal inom Branschavtal Energi

 

KFS-avtal:  

Här kan du ladda ner:

KFS avtalet om yrkesintroduktionsanställning 2014-10-07 

KFS Energiavtalet 2013-04-01--2016-03-31:

KFS Energi Löneavtal 2013-2016

KFS bilersättningsavta bil - 12

KFS-företagens trygghetsfond, gäller från februari 2010

KFS Pensionsavtal 09,

KFS Pensionsavtal gamla ,

Traktamentesavtal - TRAKT 13

 

PACTA

Här nedan kan du ladda ner:

Pacta Förhandlingsprotokoll 2013-2016

Pacta Allmänna bestämmelser 2013-04-01

Pacta Ändringar i Allmänna bestämmelser i lydelse 2013-04-01

Pacta Överenskommelse om Bilersättningsavtal

Pacta Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension

Pacta Traktamensavtal - TRAKT 04

 

Försäkringsvillkor KFS och Pacta

Här kan du ladda ner:

Ändringar försäkringsvillkor KL

Försäkringsvillkor för AGS-KL 

Försäkringsvillkor för TFA-KL

 

 

 

Uppdaterad: