Förtroendevalda

Seko har förtroendevalda representanter inom alla samverkansforum där vi har medlemmar. Här nedan har vi listat de som är ansvariga i din verksamhet.

Trafikledning. Dennis Ryd

Färja. Åke Ottosson

Förarprov. Mats Hamberg

IT. Sven-Gunnar Billman

VO IV/PR. Anna Jaworski Carlsson

Trafikverkskolan. Ingvar Carlsson

CF exkl IL, IT och IR Tony Ridderstedt

VO underhåll. Urban Haglund

VO Planering. Charlotte Olsson

CF Inköp och logistik. Charlotte Olsson

Uppdaterad:
Sidansvarig: Trafikklubben