Rals

Förhandlingarna klara på Trafikverkscentral nivå

Publicerad:

Nu har vi skrivit på det Trafikverkscentrala Rals-avtalet. Utöver att vi som vanligt kommer att förhandla lönerna lokalt i verksamheten har vi gjort några ändringar i tilläggen. Gällande OB-ersättningen har vi skapat en ny löneart som innebär att helgnatt blir en ny definition. Helgnatt är natt (22-06) före och efter  lördag och söndag samt vissa helgdagar. Ersättningen då blir 54 kr jämfört med 49 kr som det är idag. Förändringen kan verka liten men tyvärr tillåter inte utrymmet mer. Då det nu finns fler olika typer av OB-ersättning kan vi nu enklare höja specifika ersättningar än tidigare.  Vad vi kommer att satsa på i framtiden vet vi inte idag. Vidare kommer förrättningstillägget vid förrättning över 12 tim höjas med 30 kr till 130 kr. 

Höjningarna har till största del finansierats av det utrymme som de rörliga tilläggen genererar. VI har inte tagit några pengar av de som ska användas för att höja månadslönerna.

Förhandlingsutrymmet 2,3% är som tidigare år baserat på kollektivet och det finns heller inga individgarantier. 

Innan förhandling ska din närmsta chef ha ett prestationsbedömningssamtal med dig där hen och du ska diskutera hur du presterat senaste året. Efter förhandlingen ska chef också ha ett återkopplingssamtal där du får reda på din nya lön och motiven till den.

Uppdaterad: