Avtalsförhandlingar

Ralsförhandlingarna har nu startat lite lätt genom att parterna lämnat sina yrkanden inför Rals 2019

Publicerad:

Seko har lämnat in två yrkanden utöver de sedvanliga om höjda tillägg osv.

Det första handlar om att vi vill införa en kompletterande lönesättningsmodell i de fall individuell lönesättning inte har förutsättningar att tillämpas på ett bra sätt. Modellen innebär att varje bafattning ska ha en normlön som lönesättande chef har att förhålla sig till. Detta innebär inte att alla i samma befattning får samma lön men att blir begriplig och går att förklara för medarbetaren.

Det andra yrkandet är att vi vill skapa en ny modell kring ersättningarna vid beredskap. Vi anser att det bör finnas en koppling mellan ersättningen och den inskränkningen den innbär för medarbetaren.

Uppdaterad: