löneförhandling 2019

Publicerad:

Nu har har dom lokala löneförhandlingarna börjat. som ni redan vet kanske är utrymmet 2,3% på kollektivet. Det finns inga individgarantier.

Trafikverket liksom hela staten tillämpar individuella löner. Vi inom seko har i centrala förhandlingar yrkat på ett normlönesystem som skulle bidra till mer rättvisa lönar. Arbetsgivaren sätter sig helt emot detta vilket också tyvärr de övriga fackliga oranisationerna gör. Berätta gärna för era kollegor att det bara är seko som på allvar strävar efter en mer rättvis lönepolitik i Trafikverket.

Förhandlingarna planeras vara klara så ny lön kan betalas ut i oktober utom för Trafik och färja som planerar vara färdiga till decemberlönen.

De som får ny lön efter oktoberlönen kommer givetvis får retroaktiv lön.

När ny lön bestämts ska din närmaste chef ha ett återkopplinssamtal med dig där du får reda på din nya lön. Chef ska då motivera din nya lön och beskriva hur du kan påverka din lön i framtiden.

Uppdaterad: