Normlön

Kompletterande lönesättningsmodell

Publicerad:

Vi upplever att många har svårt att förstå grunderna för hur ens lön sätts. mest tydligt är det  inom operativ 24/7 verksamhet där chef i vissa fall sällan träffar sina medarbetare och därigenom kan skapa sig en bra bild av prestation.

Seko har i de Trafikverkscentrala förhandlingarna yrkat på en ytterligare modell för lönesättning. Modellen går ut på att varje befattning har en sk. normlön. Utfrån den kan sen chef förslå mer eller mindre i lön. Fördelen med en sån modell skulle vara att chef då i förhandling och sen i återkopplingssamtalet tydligare kan förklara varför du fått den lön och den höjning just du fått och varför. Motiven till avvikelse från normlön kan vara hur många som helst men ska vara begripliga så att även om du inte är nöjd ska du förstå varför du fått den lön du fått. Finns det inte hållbara argument till en avvikande lön ska medarbetaren ha normlön.

Tyvärr har vi inte fått gehör från arbetsgivaren som är rädd att modellen liknar tarifflön vilket är ett rött skynke för arbetsgivaren. Ett än större tyvärr är att vi inte fått stöd från de övriga två fackförbunden i frågan. Det är tydligt det bara är Seko som ser de stora bristerna i dagens lönesättning.  Seko's huvudtes är lika lön för lika arbete. Ska lönerna skilja så ska det vara tydligt motiverat utan subjektiva godtyckliga motiveringar. 

Uppdaterad: