klubbekonomi

Hur använder Seko Trafikverket medlemmarnas pengar egentligen?

Publicerad:

Med hänsyn till den aktuella debatten gällande hur olika fackförbund hanterar medlemmarnas pengar vill Seko Trafikverket klargöra följande. Klubben tar ut en klubbavgift på 22 kr/mån. Dessa pengar används i stort sett uteslutande till medlemsaktiviteter. Klubben har sedan den bildades haft 0-tolerans gällande alkohol och bjuder därför aldrig på alkohol i samband med någon aktivitet. Klubben betalar heller inte ut några arvoden till förtroendevalda. Klubben betalar endast för resor där arbetsgivaren inte betalar. Klubbens ekonomi är helt transparant och varje medlem kan när som helst granska utgifter, och att dessa är i linje med klubben utgiftsnormer.

Uppdaterad: