Karensavdrag

Nya regler för karens vid sjukdom

Publicerad:

Karensdagen är nu ersatt med ett karensavdrag. vid varje sjukperiod kommer det att göras ett karensavdrag motsvarande 1/5 av en veckoarbetstid. för dig som arbetar dagtid blir förändringen att karensavdraget blir 1/5 av 40 tim dvs 8 tim. Om du blir sjuk del av dag kommer avdraget fortsätta dag 2 till dess hela avdraget gjorts. du kan alltså inte som idag få 2 tim karens. för dig som arbetar koncentrerad heltid gäller också 1/5 av genomsnittlig veckoarbetstid. avdraget blir då för den med 34.25 tim vecka 6,85 tim, oavsett hur långt ditt skift är. för de flesta av våra medlemmar som arbetar operativ blir detta en förbättring.

Uppdaterad: