beredskap

Förhandlingar gällande beredskap

Publicerad:

I samband med löneförhandlingarna bestämdes att vi skulle se över ersättning för beredskap. Seko ansåg att det nivåerna var är för låga och att det skulle finnas en koppling mellan inställelsetid och ersättning, detta för att en kortare inställelsetid blir en större påverkan av ens möklighet att uttnyttja sin fritid. Arbetet har nu börjat med att se över vilka förändringar som bör göras med hänsyn tagen till både medarbetarna och verksamhetens intresse. Ev förändringar av ersättningsmdell kan i så fall börja gälla från 1/10.

Uppdaterad: