nytt Ralsvatal klart

Nytt Avtal

Publicerad:

Seko och arbetsgivaren har nu enats om ett Ralsavtal på trafikverkscentral nivå. Förutom att förutsättningarna inför lönerevisionen nu är klara har även följande ändringar av Trv-Ava gjorts; ersättning för reservofficer, löneavdrag, avstängning, lönesättning för feriearbete samt avtal om tidsbegränsade chefsförordnande.

Löneökningsutrymmet för seko i revisionen är 2,0%. Vi har i det Trafikverkscentrala avtalet inga individgarantier, så utrymmet gäller för det samlade kollektivet.

Granskad: