Nytt RALS-avtal

nu har vi träffat ett nytt avtal mellan seko och trafikverket att gälla från 1 okt 2017

Publicerad:

Seko har nu träffat ett Trafikverkscentralt avtal med arbetsgivaren.

Avtalet är innebär att löneökningsutrymmet är 2,2% beräknat på lön och rörliga tillägg. Ny lön kommer att gälla från 1 okt 2017.

Sekos avtal med arbetsgivarverket är däremot treårigt vilket innebär att vi nästa år kan vara ute i betydligt bättre tid med avtalet gentemot Trafikverket

Det avtalet ger 2,0% för år två och 2,3% för år tre.

Vi har likt tidigare år ingen individgaranti utan varje medarbetare hanteras individuellt i den kollektiva förhandlingen.

När det gäller vilken höjning medarbetaren ska få är Sekos syn att den som ligger relativt "rätt" i lön och gör ett bra jobb ska ha en höjning i nivå med stupstock (2,2%) Alltför ofta har vi upplevt att ag vill använda utrymmet till att höja medarbetare som blivit felaktigt lönesatta tidigare och till de som fått förändrade arbetsuppgifter och som borde löneprövats utanför rals.

Vi har i år några förändringar i avtalet. OB-ersättningen på helg dvs. från fredag kväll kl 1900 till måndag morgon 0700 höjs med 5 kr till 49 kr/tim. Storhelg höjs till 92 kr/tim och storhelg XL till 140 kr/tim. Samtliga ersättningar är exkl. semestertillägg. Kompensation när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag försvinner för personal som inte jobbar dagtid.

Gällande beredskap ska en arbetsgrupp tillsättas som ska se över dagen villkor och föreslå förändringar.

Uppdaterad: