Avtal klart på Samhall

Seko plus sju LO-förbund har tecknat ett nytt kollektivavtal med KFO om Samhall. Avtalet är på 34 månader. Från 1 december 2020 – 30 september 2023. Lönerna höjs totalt med  5,4 procent. Krontalshöjningen blir 495 kr, 495 kr och 428 kr. Totalt 1418 kr. Avtalet är en låglönesatsning och är inom ramen för märket och LO-samordningen.

- Vi har även sänkt intjänandeåldern för avtalspension från 25 till 22 år. Dessa förhandlingar genomförs parallellt mellan LO och KFO och ska snart gå i lås, säger Sune Blomkvist ansvarig ombudsman för avtalsområdet.

Ytterligare avtalsförstärkningar är:

  • Tillägg för obekväm arbetstid och övertidsersättning höjs med ramen på 5,4 procent.
  • Inbetalda premier till avtalspensionen ska redovisas på lönespecifikationen.
  • Skrivningar mot sexuella trakasserier och bättre möjligheter på fortbildning för skyddsombud.
  • Arbetsgrupper som ska arbeta med att se över lönesystemet och arbetstiderna.

- Avslutningsvis, vill jag tacka KFO och Samhall för en öppen och ärlig dialog i förhandlingarna, avslutar Sune Blomkvist.

Avtalet i sin helhet

Uppdaterad: