Seko har växlat avtalskrav med Almega Serviceentreprenad

I dag har Seko växlat avtalskrav med Almega Serviceentreprenad. Löneökningar på 2,8 procent, reglerad "hyvling" och huvudregel för sammanhållna arbetspass är några av Sekos yrkanden.

Publicerad:

Sekos krav följer LO-samordningen. I övrigt innehåller yrkandena bland annat en punkt om så kallad hyvling. Kravet är att om en arbetsgivare "hyvlar" ska den göra det enligt turordningsreglerna i LAS.

Sekos yrkanden i sin helhet:

  • Löneökningar med 2,8 procent dock med ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.
  • Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet. Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet.
  • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension som förhandlas centralt mellan LO och Svenskt näringsliv. 
  • Vid omreglering av tjänst till lägre sysselsättningsgrad s,k "hyvling" skall detta ske enligt turordningsreglerna i LAS.Den anställde bibehåller sin lön under en omställningsperiod motsvarande uppsägningstiden enligt lag och kollektivavtal. – Förtydligat regelverk för när mertidsersättning skall utgå.
  • Huvudregel för sammanhållet arbetspass under dagen. Om det är mer än två håltimmar mellan arbetspassen utgår en ersättning om 133 kr per håltimme.
  • Införa regelverk för nattarbete.
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: