Avtal klart för område Fastigheter tjänstemän

Avtal Fastigheter tjänstemän (bl.a Akademiska Hus och Specialfastigheter mflr) mellan Seko och Almega är klart. Övriga parter är Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Publicerad:

Avtalet blev undertecknat den 26 juni 2017 och gäller för perioden 1 juni 2017 – 31 mars 2020. Nivån håller sig inom märket och fördelar sig på tre år (2.0%, 1,8% 2,3%) Seko har även en individgaranti om inte parterna kan enas om annat. En satsning på att utveckla löneprocessen är den stora förändringen som parterna ska jobba med. Centrala parter har tillsatt en arbetsgrupp för att stödja den processen.

Utöver det har Flexpension införts via det flexavtalspaket som Almega har tecknat med andra förbund. Det bygger på att industriförbunden har bestämt att under 2017 avsätts 0,2% samt att för 2018 ytterligare 0,2% till ITP pensionen. I det paketet har visstidsstaplingen begränsats, men det innehåller också förändringar i tidsfrister när tvisteförhandlingar genomförs. -Nu har visstidsstaplingen begränsats, säger Sekos förhandlare, Roger Pettersson. Vikariat och avtalade visstider får tillsammans maximalt pågå i 36 månader. - Nu ska respektive förbundsstyrelser slutligen anta och godkänna avtalet, något som rekommenderas av berörda parter, avslutar Roger Pettersson. Överenskommelsen kommer att hittas på Sekos hemsida. Nytryck på villkorsavtalet kommer att finnas tillgängligt som böcker och PDF filer under hösten. Avtalet berör i huvudsak tjänstemän bl.a. fastighetstekniker. Seko har ett hundratal medlemmar som berörs.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten