Blå avtalet klart (Swemaint)

Det så kallade Blå avtalet är nu klart. Sekos motpart är Industriarbetsgivarna och avtalet berör omkring omkring 300 medlemmar på Swemaint  

Publicerad:

 Avtalet i korthet:

  • Löneökningar enligt märket inklusive låglönesatsning totalt värde på 5,4%. Av detta avsätts 0,2% till delpensionspremie direkt ifrån 1 januari 2021.
  • Utöver detta avsätts första året 0,1%  för att sänka åldern för intjänande av pension samt vid andra revisionen 0,13%.
  • Till lokala potter skapas ett löneutrymme om 800 kr vid första revisionstidpunkten 2021-01-01 occ vid det andra revisionstillfället 2022-06 01 avsätts 690 kr.
  • Utöver detta har parterna räknat upp resetillägget samt infört nya regler vid kortare utlandsarbete.

Därtill ska parterna under avtalsperioden arbeta partsgemensamt gällande sexuella trakasserier och diskriminering, samt följa den arbetsgrupp inom industrin som arbetar med bland annat arbetsanpassning och rehabilitering, säkerhetskultur och introduktion.

Avtalet i sin helhet kommer inom kort att publiceras på Sekos avtalssidor, leta under Sekos avtalsområden, "övriga avtal". 

 

Uppdaterad: