2020

  • Blå avtalet klart (Swemaint)

    Det så kallade Blå avtalet är nu klart. Sekos motpart är Industriarbetsgivarna och avtalet berör omkring omkring 300 medlemmar på Swemaint