Yrkesintroduktionsanställning

Med hjälp av en yrkesintroduktionsanställning (YA) kan arbetsgivare få ekonomiskt stöd för att lära upp en nyanställd. 

YA handlar om att lära sig jobbet på jobbet och få in våra unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.
Ett sätt att säkra framtida kompetens!

Yrkesintroduktionsanställning

Inom Seko finns denna möjlighet inom följande avtalsområden med arbetsgivarförbund:

För ytterligare information ta kontakt med avtalsansvarig på Seko 08-7914100
Du kan läsa mer på ya-delegationens hemsida som ger tips om hur det går till.

Uppdaterad: