Idag växlade parterna yrkanden på Järnvägsinfrastruktur. Från vänster: Magnus Ekeljung, Janne Halvarsson, Sandra Lindström (Seko) samt Maria Eriksson och Pierre Sandberg (Almega)

Seko och Almega har växlat yrkanden på Järnvägsinfrastruktur

Seko har idag växlat yrkanden med Almega Tjänsteförbunden på avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur. Viktiga frågor för Seko är anställningstryggheten i branschen och att ersättningen för visstidsanställda hamnar på rätt nivå.

Publicerad:

Sekos yrkanden följer LO-samordningen om löneökningar med lägst 4,4 procent och en satsning på att få upp de lägsta lönerna på avtalsområdet.

På infrastrukturavtalet vill Seko att lägsta grundlönerna ska upp i nivå med de som är på Väg- och Banavtalet, liksom att traktamenten och reseersättningar i avtalet ska harmonisera med ersättningarna i övriga branschen.

– Det är viktigt att vi har en konkurrensneutralitet i branschen, så att inga lägsta grundlöner släpar efter bara för att de ligger på olika avtal. Det finns ingen anledning att vissa som jobbar med samma saker inom samma bransch ska ha lägre grundlön än andra, säger Sandra Lindström, avtalsansvarig ombudsman på Seko.

En annan viktig fråga för Seko är anställningstryggheten. Almega vill gärna ha fler visstidsanställda och fler timanställda i företagen, de vill också göra det lättare att avsluta anställningar.

 – Vi är oroliga för att vi är på väg mot en situation där behovsanställda eller så kallade ”sms-anställda” blir allt vanligare och där personal rings in för att jobba några timmar, utan någon särskild anställningstrygghet. Därför ska det inte vara billigt för arbetsgivarna att ta in personal på det här sättet, och ersättningarna ska upp, säger Lindström.

Seko kräver vidare, vid in- och uthyrning i branschen, att det ska finnas ett anställningsförhållande hos det uthyrande företaget. Seko vill också att anställningsavtal ska kunna lämnas ut till lokal facklig part för granskning. Utöver detta vill Seko kunna granska att företagen betalar in rätt pensioner. 

Läs Sekos yrkanden i sin helhet
Läs Almega Tjänsteförbundens yrkanden i sin helhet

Uppdaterad: