Slutförhandlingar på många avtalsområden (uppdateras)

De flesta nya avtal på Sekos centrala avtalsområden är nu klara, men ännu återstår några stycken. Se nedan för länkar till information om de färdiga avtalen och övrig status.

 

Publicerad:

Aktuellt på Sekos centrala avtalsområden (texten uppdaterad: 2021-02-13)

Avtalsområde: Telekom
Motpart: Almega IT & Telekomföretagen
Löpte ut: 2020-10-31
Läget just nu: Nytt avtal klart. Läs mer här

Avtalsområde: Privata energibranschen
Motpart: EFA
Löpte ut: 2020-10-31
Läget just nu: Nytt avtal klart. Löneökningar på 5,4 procent och förbättringar av arbetsmiljön är några av de yrkanden Seko fått igenom. Läs mer här. 

Avtalsområde: Kommunala energibranschen
Motpart: Sobona
Löpte ut: 2020-10-31
Läget just nu: Avtal klart  Läs mer här.

Avtalsområde: Göta Kanalbolag
Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Löpte ut: 2020-10-31
Läget just nu: Yrkanden ska växlas i närtid.

------

Avtalsområde: Spårtrafik
Motpart: Almega Spårtrafikföretagen
Löpte ut: 2020-11-30
Läget just nu: Avtal klart: ”Nu är det slut på lönedumpning inom spårtrafiken” Läs mer här.

Avtalsområde: Samhall
Motpart: KFO
Löpte ut: 2020-11-30
Läget just nu: Avtal klart. Läs mer här.

Avtalsområde: Bemmaningsavtalet
Motpart:
Almega Kompetensföretagen
Löpte ut:
2020-11-30
Läget just nu:
Avtal klart 17/12. Läs mer här

Avtalsområde: Sjöavtalen
Motpart: SARF, Sjöfartens Arbetsgivareförbund
Löpte ut: 2020-11-30
Läget just nu: Avtal klart 15/1 Läs mer här

Avtalsområde: Väg och ban
Motpart: Byggföretagen
Löpte ut: 2020-11-30
Läget just nu: Ny överenskommelse klar 7/12. Läs mer här

Avtalsområde: Staten (RALS)
Löpte ut: 2020-11-30
Motpart: Arbetsgivarverket
Läget just nu: Nytt avtal klart, läs mer här

Avtalsområde: Järnvägsinfrastruktur
Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Löpte ut: 2020-11-30
Läget just nu: Nytt avtal klart 4/12. Läs mer här

Avtalsområde: Dalslands Kanal
Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Löpte ut: 2020-11-30
Läget just nu: Yrkanden ska växlas inom kort.

------

Avtalsområde: Kommunikation
Motpart: Almega
Löper ut: 2020-12-31
Läget just nu: Avtal klart 7 januari, läs mer här

Avtalsområde: Maskinföraravtalet
Motpart: ME, Maskinentreprenörerna
Löper ut: 2020-12-31
Läget just nu: Nytt avtal klart. Läs mer här

Avtalsområde: Blå avtalet
Motpart: Industriarbetsgivarna
Löper ut: 2020-12-31
Läget just nu: Avtal klart 17/12. Läs mer här

Avtalsområde: Fastigheter - tjänstemän
Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Löper ut: 2020-12-31
Läget just nu: Nytt avtal klart, läs mer här

Avtalsområde: Serviceentreprenad
Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Löper ut: 2020-12-31
Läget just nu: Avtal klart, läs mer här

Avtalsområde: Värdepapper
Motpart: Almega Tjänsteförbunden
Löper ut: 2020-12-31
Läget just nu: Yrkandena växlades 14/12. Finns här. Ambitionen är dock att vara klara med ett nytt avtal 31/12.

Avtalsområde: Larm och Säkerhetsteknik
Motpart: Installatörsföretagen 
Löper ut: 2020-12-31
Läget just nu: Nytt avtal klart. Läs mer.

Avtalsområde: Skärgårdstrafik
Löper ut: 2020-12-31
Motpart: Almega Tjänsteföretagen
Läget just nu: Avtal klart 12 februari. Läs mer här

För mer information om avtalsrörelsen, besök avtalssidorna och sidorna för respektive avtalsområde här på hemsidan.

Observera att listan ovan avser Sekos centrala branschavtal. Status i lokala förhandlingar gällande lokala avtal och överenskommelser ska den lokala organisationen/klubben hålla medlemmarna uppdaterade om. Finns inget lokalt avtal tillämpas det centrala avtalet på arbetsplatsen.

Uppdaterad: