Nytt avtal med Maskinentreprenörerna

Den 22 december tecknade Seko ett nytt avtal med motparten ME (Maskinentrprenörerna) om nya villkor och löner för maskinförare.

Publicerad:

Detta innebär att innebärande avtal prolongeras med ett antal ändringar och tillägg, bland annat följande:

  • Avtalsperiodens längd är 1 januari 2021 - 31 maj 2023
  • Det samlade löneökningsutrymmet under perioden är 5,4 %
  • Lönerevision sker vid två tillfällen under perioden.
  • Avräkning till pension sker med 0,13 % respektive 0,25 % vid de båda revisonstillfällena.

Klicka här för protokoll samt bilagor med nya lönetabeller 

 

 

 

 

Uppdaterad: